Jdi na obsah Jdi na menu
 

Autor a kontakt

30. 7. 2012

Proč tyhle stránky? Žil jsem ve středních, severních i východních Čechách, ale v jižních Čechách jsem zakotvil. Tady jsem si to oblíbil a tady chci něco udělat. Rád se toulám krajinou, hledám vzácné rostliny, pozoruji hmyz a skrz objektiv lovím ptáky. Fotografuji hlavně přírodu a myslím si, že moje fotografie krajiny, rostlin, živočichů ale i památek mohou někomu přiblížit jižní Čechy. A snad i potěšit. Budu rád pokud mi napíšete o tom, co Vás na mých fotografiích zaujalo, případně i o tom jaké přírodní zajímavosti nebo památky máte ve svém okolí.

Fotografie zde vystavené jsou chráněny před neoprávněným použitím autorským zákonem. Pro veřejné použití mne kontaktujte.

josburian@seznam.cz

Děkuji vám za zájem. Josef Burián                                          30.7.2012

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

The Best Offer of The Year!

(CoreyfuB, 19. 7. 2021 12:21)

This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products!
It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level.
Watch and be surprised by our super low prices https://cutt.us/6nChw

New offer!

(Davidheeds, 10. 7. 2021 4:19)

Hello
Best offer 2021 https://cutt.us/USj7C

Website Help.

(СloudGaume, 5. 6. 2021 2:02)

Hello, let me introduce you to our program.
A program for fast website promotion.
Result:
- Your site is in the top of the search results.
- The counter of visits grows before our eyes.
- High scores on all indicators.
- Earn money from advertising.
The program has the ability to glue the sites of competitors to omit them in the search results.
Learn more about the program.
https://freetopfast.com/
download

Delivery of your email messages.

(EnriqueNer, 17. 4. 2021 17:58)

Good day! jiznicechy-foto.cz

Do you know the best way to state your products or services? Sending messages through feedback forms will allow you to easily enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails that may be sent through it'll end up within the mailbox that is intended for such messages. Sending messages using Feedback forms is not blocked by mail systems, which suggests it's absolute to reach the client. You will be ready to send your provide to potential customers who were previously untouchable because of spam filters.
We offer you to check our service at no cost. We will send up to 50,000 message for you.
The cost of sending one million messages is us $ 49.

This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

Partnership

(James Lambert, 4. 12. 2020 16:55)

Good day

I`m seeking for a reputable company/individual to partner with in a manner it would benefit both parties. The project is worth $24 Million so if interested, kindly contact me through this email jl543675da@naver.com for clarification.

I await your response.

Thanks,

James Lambert

Do you want cheap and innovative advertising for little money?

(ContactVox, 29. 11. 2020 13:13)

Hi! jiznicechy-foto.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl whоlly lеgit?
Wе sеll а nеw uniquе wаy оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp - +375259112693

The best advertising of your products and services!

(Joshuacoelp, 30. 8. 2020 22:09)

Hi! jiznicechy-foto.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst lеgаl?
Wе submit а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding mеssаgе thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

A new method of email distribution.

(Anthonybus, 12. 3. 2020 3:37)

Good day! jiznicechy-foto.cz

Do you know the easiest way to mention your merchandise or services? Sending messages using contact forms can allow you to easily enter the markets of any country (full geographical coverage for all countries of the world). The advantage of such a mailing is that the emails that may be sent through it will end up in the mailbox that is intended for such messages. Causing messages using Contact forms isn't blocked by mail systems, which means it's absolute to reach the client. You may be able to send your supply to potential customers who were antecedently inaccessible due to email filters.
We offer you to check our service for gratis. We'll send up to fifty thousand message for you.
The cost of sending one million messages is us $ 49.

This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
Email - make-success@mail.ru

Mailing via the feedback form.

(AveryVap, 21. 10. 2019 21:58)

Hi! jiznicechy-foto.cz

Have you ever heard of sending messages via contact forms?

Imagine that your letter will be readseen by hundreds of thousands of your future future userscustomers.
Your message will not go to the spam folder because people will send the message to themselves. As an example, we have sent you our offer in the same way.

We have a database of more than 35 million sites to which we can send your offer. Sites are sorted by country. Unfortunately, you can only select a country when sending a message.

The cost of one million messages 49 USD.
There is a discount program when you purchase more than two million letter packages.


Free proof mailing of 50,000 messages to any country of your selection.


This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
Email - feedbackform@make-success.com

Pěkné

(Pavla, 4. 1. 2016 9:34)

Ahoj tati, je to moc pěkné. Pavla

Re: Pěkné

(Josef Burián, 7. 1. 2016 16:06)

Díky Pavlo. Který otec by nebyl rád když jeho dcera má zájem potěšit.

radost se povídat

(Šafránek Čeněk, 10. 12. 2015 11:13)

Prohlédl jsem si toho hodně a mohu jen poděkovat, že se o tu krásu
dokážete podělit. Jižní Čevhy, to nemá chybu. Mám je rád, zvláště Povydří,Modravu a okolo Srní. Krásné v zimě i v létě.

Re: radost se povídat

(Josef Burián, 11. 12. 2015 11:28)

Děkuji za uznání. Jsem rád, že také máte rád jižní Čechy a že jsem Vám je mohl připomenout. Mějte se hezky.

pozdrav z Brna

(Ivča a Jirka, 22. 2. 2015 20:39)

Děkujeme za návštěvu na našich stránkách a zanechání odkazu. Moc se nám zde líbilo, i na "Českém krasu", a rádi se budeme vracet. Řadu míst dobře známe, ale inspirace není nikdy dost a stále je co objevovat. Doufáme, že se budou Dunajovické kopce líbit. ;-)
I+J
www.ivcajirka.estranky.cz

parádní stránky

(A.Havlát, 22. 4. 2014 22:13)

Pane Buriáne, moc se mně líbí Vaše stránky a ještě víc Vaše fotografie. Prostě nádhera. Je vidět, že Jižní Čechy Vám přirostly k srdci. Jsem z Vysočiny a do Č. Budějovic často jezdím za dcerou. Rád bych se s Vámi, pokud budte mít zájem, setkal při fotografování. Přeji Dobré světlo. Havlát
a.havlat@fototrofeje.cz
www.fototrofeje.cz

Re: parádní stránky

(Josef Burián, 26. 4. 2014 18:03)

Děkuji za zájem a ocenění fotografií. Od výborného fotografa přírody mne těší dvojnásob. Velmi rád se s Vámi setkám na fotografické vycházce. Kontakt jsem odeslal na e-mail. Přeji příjemné dny a Dobré světlo.

cesty

(Tulachová Milada, 3. 12. 2012 8:33)

Již delší dobu se kochám tvými fotografiemi.Moc pěkný, klobouk dolů.Závidím Ti Tvoji vitalitu.Procestoval jsi toho opravdu hodně.Přeji hodně zdraví a pořádné boty na další cesty. Milada

Re: cesty

(Josef Burián, 3. 12. 2012 22:04)

Díky za uznání Miládko. Samozřejmě mne těší, když se Ti fotky líbí. Doufám, že jedna z našich společných cest bude na setkání spolužáků někde u Prahy v roce 2013. Měj se hezky. Pepa

Zdravím...

(http://fotogalerie-jihei.webnode.cz/, 18. 8. 2012 18:38)

..a opět a velmi ráda chválím krásné fotografie. Taky jsem letos stihla nafotit obilí, bílé máky, i houbičky...i jiné krásy naší přírody. Mějte se moc hezky a přeji mnoho dalších nádherných fotografií!

JiHei.

Re: Děkuji za návštěvu...

(Josef Burián, 19. 8. 2012 19:17)

Pokud jste na mých fotkách našla něco zajímavého a hezkého, pak tu nejsou zbytečně. To mne těší. Mějte se hezky. Rád uvidím nové snímky ve Vaší fotogalerii.