Jdi na obsah Jdi na menu
 

---Vrbenské rybníky 3.2.2012

 

img_0005--2--1.jpg

Vrbenské rybníky jsou pojmem mezi ornitology, entomology, mykology a také mezi milovníky přírody z Českých Budějovic. Přírodní rezervace o rozloze 245 ha, která zahrnuje 4 rybníky a přiléhající mokřadní, lesní a luční ekosystémy, byla vyhlášena v roce 1990. Rezervací vede od roku 1993 naučná stezka s deseti zastaveními. Důvodem ochrany rybníků Černiš, Domin, Nový vrbenský, Starý vrbenský a jejich okolí je především hnízdění cca 90 druhů ptáků a výskyt dalších cca 100 druhů ptáků, kteří ptačí oblastí protahují. V mokřinách kolem rybníků se vyskytují jedinečné druhy nočních motýlů a pod duby na hrázích rostou ohrožené druhy hřibů. Hnízdící ptáci si zvykají na častý pohyb chodců na hrázích, stávají se méně plachými a lze je pozorovat poměrně zblízka. Tuto skutečnost jsem si ověřil na př. u husy velké. Před několika lety si husy udržovaly od lidí odstup nejméně 2 x tak velký oproti podzimu roku 2011, kdy husy postávaly na ostrůvcích rybníku Domin ve vzdálenosti cca 35 m od chodců. Rybník Domin je i podzimním shromáždištěm vodních ptáků před jejich odletem. Na podzim roku 2011 bylo na Dominu shromážděno několik set hus velkých a v důsledku teplého nástupu zimy jsem jich dne 18.1.2012 napočítal na Dominu ještě 40. Před úplným zamrznutím rybníků byly na nich shromážděny stovky kachen divokých. Několik let fotografuji ptáky, faunu i flóru přírodní rezervace a na těchto stránkách chci fotografie publikovat tak, jak se příroda Vrbenských rybníků v průběhu roku mění.

 img_0249-u2.jpg

Fotografie k jednotlivým měsícům jsou ve fotoalbu  11 Vrbenské rybníky

Leden je měsícem klidu. Rybníky zamrzly, vodní ptáci odlétli a při procházkách je možno, zvláště u krmítek, pozorovat a fotografovat především sýkorky, brhlíky lesní, sojky obecné a datly.                                http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------1-leden/

29.1.2015 Na Černíš přiletěly husy velké.

Únor je měsícem očekávání. Sýkorky jsou ještě vděčné za každý zob ale slunce už umí udělat příjemné odpoledne. Strakapoudi začínají nesměle klepat do suchých větví. Jako první se na rybníky vracejí husy velké a za nimi přilétají volavky popelavé. Koncem měsíce se objeví i první nedočkaví rackové chechtaví.    http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------2-unor/

24.2.2014  Na Černíši je živo. Na stromech za rybníkem jsem napočítal 50 kormoránů velkých. V desítkách kusů se potápí poláci chocholačky, hoholové severní a poláci velcí. Osamoceně plave 1 racek stříbřitý.

img_5173.jpg

img_6166.jpg

img_6065.jpg

 25.2.2014 Na Velkém Vávrovském rybníku jsou 2 kačeři a kachna zrzohlávky rudozobé a na Novém vrbenském rybníku je pár potápky roháče. 

img_1878.jpg

img_1087--2-.jpg

26.1.2017  Dnes ve 12 hodin bylo na poli mezi silnicí do Dasného a hrází Starého vrbenského rybníka (u Českých Budějovic), kromě obvyklých cca 35 kusů srnčí zvěře, navíc ještě cca 150 hus velkých. Už se nemohou dočkat. Dne 8.2.2017 jsem na témž místě, jako 26.1., napočítal cca 400 hus velkých. Občas se všechny zvednou a nedočkavě zakrouží nad rybníky.Tahle dlouhá zima se jim nelíbí.Dne 14.2.2017 je v témž prostoru cca 1200 hus velkých. Koncem února je shromaždiště prázdné. Rybníky jsou bez ledu a husy odlétly hledat místa k hnízdění.

Březen je měsícem počátku. Husy si vybírají hnízdiště a husáci spolu soupeří. Rackové osídlují ostrůvky na Domínu. Letos jako by jich bylo zase méně. Volavky popelavé hned po příletu opravují své hnízdiště vysoko v korunách stromů vzadu na Černíši a na Novém Vrbenském loví od 10.3.2012 pár potápek roháčů.Od 16.3.2012 jsou na rybnících lysky černé, na Domínu páry poláků velkých a také polák chocholačka. Od 25.3.2012 je na Domínu kachna zrzohlávka rudozobá, která je u nás vzácná a ohrožená.

5.3.2017 Na Černiš přilétli rackové chechtaví a loví tam i první kolpík bílý.

3.3.2013 Na Černiši je cca 100 hus velkých.                                          5.3.2013 Na Černiš přiletěli první rackové chechtaví.                               7.3.2013 Na Černíši jsou kopřivky obecné, polák velký a také hohol severní.       tp://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------3-brezen/ 

img_1826--2-.jpg

Od 27.3.2012 je na Domínu nejméně pár potápek černokrkých a ve větvích keřů nad vodou už zase hlídkují kvakoši noční.

7.3.2014 Ostrůvky na Dominu obsazují rackové, na rybníky se vrátily lysky černé, na stromech za Černišem je nejméně 80 kormoránů velkých a na malém Dominu je asi 10 párů kopřivek obecných a 1 pár lžíčáka pestrého.

 img_2257--3-.jpg 

ad2a6951--2-.jpg

img_4927--2-.jpg

img_6750--3-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.3.2014 Po krásných teplých dnech je jaro opravdu tady. Na Domin přiletěli kvakoši noční a místo pro hnízdo hledají první páry potápek černokrkých. 

img_6736--2-.jpg

  ad2a6172--2-.jpg

30.3.2014 Na Dominu je nejméně pár hoholů severních, čírky modré, poláka chocholačky a 10 párů lžíčáků pestrých. Potápka roháč postavila hnízdo. 

 

31.3.2016 Na hnízdišti kvakošů nočních je 12 ptáků.

23.3.2016  Na pravidelné hnízdiště kvakošů nočních na rybníku Domin (Vrbenské rybníky)  přiletěli první 4 ptáci.img_4998-2--2-.jpg

img_8133-u--3-.jpg

img_8139-u--3-.jpg

http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------3-brezen/

 

4.3.2016 Na Černiši nocuje nejméně 185 kormoránů velkých a na Dominu už nejméně 2 páry potápek roháčů předvádí zásnubní tance a staví hnízdo ve větvích padlých stromů.

img_4958--2-.jpg

http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/31-p-t-a-c-i/312-------------------ptaci/

11.3.2016 Na Domin (Vrbenské rybníky) přiletěli rackové chechtaví a už se hádají o místa vhodná k hnízdění.

10.3.2016 Na Dominu (Vrbenské rybníky) jsou kačeři hoholů severních a nejméně 3 samci husice liščí (Tadorna tadorna), kteří se zde zastavili na tahu.

4.3.2016 Na Černiši už loví pár potápek roháčů.

4-5-2-img_1088--3-.jpg

http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/

 Duben je měsícem páření. Samičky racků zahřívají vajíčka. Páry potápek roháčů předvádějí své svatební tance při nichž se po sobě opičí tak, jako to dělávají děti. První nedočkavé lysky černé již vyvedly mladé. Užovky obojkové se vyhřívají na slunci v rákosí. Ondatry pižmové mají své první mladé a usilovně shánějí čerstvé stvoly rákosu. Sasanky hájní bohatě kvetou a koncem měsíce rozkvétají nad loukou u Černíše borůvky. Husy velké už utvořily páry, našly si místo pro hnízdo a tak boje houserů utichají. Přilétají tažní ptáci a posadíte-li se do skrytu s dalekohledem je stále co sledovat.   http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------4-duben/

img_0850-2--2-.jpg

8.4.2014 Dopoledne bylo slunečno a teplo. Na Dominu, na slunci a v rákosí, se shromažďovaly užovky obojkové k páření. Odplazily se, když jsem je svým příchodem nechtěně vyrušil. Po 5-ti minutách klidu se začaly vracet. Nejdříve asi 6 samců vytrvale prohledávalo prostor 6 x 6 m. Po chvíli se objevily 3 značně větší a hlavně silnější samice. Jeden pár se začal pářit jen 1 m ode mne. Při páření se nedal vyrušit ani mým přibližováním a rozhrnováním rákosí přímo nad ním. Ve spojené poloze zůstaly užovky asi 1 hodinu. Pak zašlo slunce a místo bylo prázdné.

Na Velkém Vávrovském rybníku vozí husa velká čerstvě vylíhlá housata.

4-3-1-img_1942--2-.jpg

img_0845--2-.jpg

 img_0850-2--2-.jpg

4-3-2-img_1961--3-.jpg

23.4.2012 Na Dominu jsem pozoroval pár pisil čáponohých (Himantopus himantopus). Tento bahňák jen vzácně zaletuje do Čech. Na Vrbenských rybnících jsem ho nikdy neviděl.

Květen je měsícem nového života. Rackové chechtaví vyvedli mladé. Rychle rostou a brzy se pokusí o první vysilující let. To pak často sedí na cestě kudy chodím a nejsou mocni pohybu. Jejich mámy nad nimi s křikem krouží a snaží se je ochránit. Kolem rybníků rozkvétají kosatce žluté a na louce u Černíše rozkvetli prstnatce májové. Krásné orchideje na okraji města. Z rákosí se ozývají rákosníci a strakapoud velký začíná krmit mladé. Dalekohledem můžete pozorovat, především na Domínu, vzácnější ptáky jako je slípka zelenonohá, polák chocholačka a zrzohlávky rudozobé. Letos máme na Domínu vzácnost. Hnízdí tu nejméně 2 páry pisil čáponohých. Hnízdí daleko od břehu a jsou velmi plaché. Pokusil jsem se je z dálky fotografovat. Rušit je při hnízdění by bylo velmi neodpovědné. Fotografie jsou ve fotoalbu. (Pro fotografy: Canon 7D, optická soustava o celkové ohniskové vzdálenosti 1280 mm, vzdálenost cca 80 metrů, stativ)

Dne 2.5.2014 v odpoledních hodinách jsem na Dominu (první ostrov od ČB) pozoroval pár ptáků velikostí odpovídajících huse malé, kteří podél břehu vozili mladé. Doma jsem zjistil, že popis odpovídá páru husice egyptské. (Ptáci Evropy- Bob Hume). Podle této knihy z roku 2002 husice egyptské žily jen ve východní Anglii. Charakteristické znaky : Dlouhé růžové nohy, béžová prsa s nádechem do zelena s tmavou skvrnou uprostřed nich, bílá skvrna na křídlech a především tmavá skvrna okolo oka. Vůči rackům byl pár útočný tak jako husa velká. Po krátké plavbě podél břehu ukryl pár mladé do rákosí na ostrově. 5.5.2014 Toto mé pozorování potvrdil pracovník ochrany přírody.

img_4997.jpg

      
http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------5-kveten/

 5-2-6-img_4851-2--2-.jpg

24.5.2013 Cestou po hrázi od Máje, u prvních ostrůvků v Dominu, jsem uslyšel silný křik racků. Ptáci utvořili vzdušný vír a nalétávali na něco ve vodě. Ptačí hejno se posouvalo směrem k hrázi a v té chvíli přeběhla hráz vydra  říční a skočila do Černiše. Vír útočících ptáků jí za velkého pokřiku provázel až ke břehu na druhé straně rybníka. Snad se vydra pokoušela uloupit rackům mladé. Nejspíš se jí to nepovedlo.

Červen je životem plný. Každou chvíli proplují kachny divoké s kachňaty.Jednou jsem napočítal 22 kachňat s jednou kačenou. Trochu moc na jednu mámu. Od ornitologů jsem se dozvěděl, že kachny často snáší vejce do cizích hnízd. Labutě velké také vyvedly mladé a učí je příkladem. Potápky černokrké krmí mladé sousto po soustu a mláďata si rodiče umí ohlídat. Mladí rackové chechtaví mají první lety za sebou. Na ty, kteří měli smůlu si počíhala kuna a to pak po ránu je hráz plná peří. Lysky černé stále vyvádějí mladé a jejich veselé barvy pozorovatele překvapí. Z rákosí se vytrvalým trilkováním ozývají rákosníci obecní. Volavky a kvakoši noční loví rybky na mělčinách a mají se věru co činit. Kolem vody poletují šidélka, motýlice a vážky. Na louce jsou vidět motýli a při cestě od rybníků na Máj hnízdí v dutině starého dubu rehek zahradní.                                                                            http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------6-cerven/

6-3-2-img_8420--2-.jpg

Červenec přináší na rybníky klid. Ptáci již nehnízdí a jejich mláďata rychle rostou. Rackové se rozlétli po krajině a bez nich jsou rybníky nezvykle tiché. Tiché, ale ne nudné. Přišel čas pozorovat hmyz, rostliny a houby. Večer poletuji nad hladinou netopýři, které ovšem vyfotografovat nedovedu. Odkazuji na pozorování hnízdění pisil čáponohých v 7/2016. Viz odkaz:

http://www.jiznicechy-foto.cz/clanky/vrbenske-rybniky/hnizdeni-pisil-caponohych-na-vrbenskych-rybnicich.html

http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------7-cervenec/

7-1-2-img_9282--2-.jpg

7-1-6-ad2a7946--2-.jpg

Srpen je i na Vrbenských rybnících hlavně o houbách. Rostou tam druhy hub obvyklé na hrázích a v převážně listnatých lesích a také vzácnější druhy. Opravdu vzácné druhy hřibovitých jsem nalezl v nedalekém okolí Vrbenských rybníků.                                                                                         http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/-----------------8-srpen/

8-1-3-img_8470.jpg

V září se na Domínu houfují husy k odletu. Také kvakoši noční se najednou shromáždili na jednom z ostrůvků v počtu cca 30 ptáků. I oni odlétli, ale v rákosí jsem ještě v říjnu fotografoval jednoho mladého zapomenutého.

 9-1-5-ad2a4070--2-.jpg

Říjen je krásně barevný.Fotografie Vrbenské rybníky - říjen.

 

Rok 2015

Nejpozději od 25.2.2015 jsou na Dominu, vedle cca 100 kusů hus velkých, páry poláka chocholačky a hohola severního.

3.3.2015 Na Dominu je první pár potápky roháče a na Novém vrbenském rybníku je hejno poláků velkých.

Nejpozději  7.3.2015 přiletěli na Domin rackové chechtaví a kopřivky obecné. Na Černiši jsou kormoráni velcí.

Nejpozději od 2.4.2015 jsou na Dominu první páry potápek černokrkých, na Dominu i Černiši páry potápek roháčů a na Velkém Vávrovském rybníku jsou poláci velcí a zrzohlávky rudozobé.

5.4.2015 První páry hus velkých vodí housata na Dominu, kde je také větší počet poláků chocholaček a nejméně 1 pár lžíčáka pestrého.

Nejpozději od 6.4.2015 jsou na Dominu kvakoši noční, a nejméně po 1 páru hohola severního a lžičáka pestrého. Velký Vávrovský rybník hostí 9 párů zrzohlávek rudozobých.

8.4.2015 Na Mladohaklovském rybníku plave 1 pár husice liščí.

17.4.2015 Na ostrůvcích Dominu, podél cesty mezi Dominem a Černiší, hnízdí odhadem 20 párů kvakošů nočních.

30.4.2015 Na Dominu jsou nejméně 2 páry čírky modré.

5.5.2015 První páry racků chechtavých vyvedly na Dominu mladé.

Rok 2016

11.7.2016 Hnízdění pisil čáponohých. Viz odkaz:

http://www.jiznicechy-foto.cz/clanky/vrbenske-rybniky/hnizdeni-pisil-caponohych-na-vrbenskych-rybnicich.html

 

http://www.jiznicechy-foto.cz/fotoalbum/11-vrbenske-rybniky/

Odkaz na Mapy.cz : http://www.mapy.cz/s/4xpw

 

 

Náhledy fotografií ze složky 11 Vrbenské rybníky


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář